Privacyverklaring

Privacyverklaring “Stylicity”

Binnen “Stylicity” worden persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat een passende verwerking van uw persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Wij zullen ten allen tijde zorgvuldig met de gegevens omgaan en oog hebben voor uw privacy. Om het privacyrecht te waarborgen kunt u in deze privacyverklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

1. Verwerking van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan Stylicity.nll kunnen wij niet zomaar persoonsgegevens van u verzamelen. Dit kan pas wanneer u deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld door het achterlaten van een reactie.

De gegevens die wij van u kunnen verzamelen zijn:

• IP-adres
• E-mailadres
• Naam of pseudoniem
• Uw internetbrowser en het apparaat dat u gebruikt om Stylicity.nl te bezoeken
• Informatie over uw activiteiten op Stylicity, bijvoorbeeld welke artikelen u leest

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

“Stylicity” verwerkt uw persoonsgegevens niet zomaar. Hieronder worden de doeleinden van de gegevenswerking toegelicht.

Aangaan van samenwerkingen

Uw persoonsgegevens worden door “Stylicity” verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Stylicity.nl. Deze overeenkomsten hebben voornamelijk betrekking op kortdurende samenwerkingen t.b.v. het reviewen of promoten van consumenten goederen- en diensten. Om deze diensten en activiteiten te optimaliseren, kunnen de gegevens gebruikt worden om diensten en activiteiten van Stylicity.nl te verbeteren.

De gegevens worden gebruikt om een ‘profiel’ samen te stellen over bezoekers van Stylicity.nl. Er zullen geen individuele gegevens gedeeld worden, enkel ik geval van het winnen van een winactie.

Reageren op blogartikelen

Als bezoeker is het mogelijk om te reageren op een blogartikel. Wanneer u een reactie achterlaat op Stylicity.nl, word u gevraagd om uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens zijn nodig om een reactie achter te laten en worden bewaard gedurende het bestaan van het artikel. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om u eventueel op de hoogte te brengen van een reactie op uw bericht.

Indien u een geplaatste reactie wilt laten verwijderen of wijzigen kunt u ten alle tijde contact opnemen.

Contact met u opnemen

In een enkel geval zal Charlotte contact met u opnemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het winnen van een winactie of wanneer u vraagt om contact met u op te nemen. Wanneer er vanuit “Stylicity” contact met u opgenomen wordt zal hiervoor het door u gedeelde e-mailadres gebruikt worden.

3. Het delen van persoonsgegevens met derden

“Stylicity.” verkoopt uw persoonsgegevens niet door aan derden. Uw gegevens worden enkel verstrekt wanneer wij hier volgens de wet toe verplicht zijn of om aan gezamenlijke afspraken te kunnen voldoen. Dit gebeurt alleen in enkele gevallen. Bijvoorbeeld wanneer u een winactie wint waarbij een prijs beschikbaar is gesteld door een bedrijf, en deze vanuit hun toegezonden zal worden.

4. Rechten van betrokken

Indien u een relatie heeft met “Stylicity” kunt u na een schriftelijk verzoek (per email via onderstaand adres) de mogelijkheid krijgen om uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt ons schriftelijk verzoeken om gegevens te wijzigen of te verwijderen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Stylicity
Contact@Stylicity.nl

6. Aanpassen van privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om de privacyverklaring van “Stylicity” te wijzigen. Wijzigingen zullen op Stylicity.nl gepubliceerd worden.